Operace poruch postavení víček

Co znamená chybné postavení očního víčka


Entropium–vchlípení  okraje  víčka  dovnitř, řasy  dráždí  spojivku  a  rohovku,  komplikací může dojít koděrkám na rohovce až vzniku vředu s možnou perforací rohovky
Ektropium–vyvráceníokraje   dolního   víčka,   bývá provázeno   nadměrným   slzením achronickým drážděním spojivky
Symblefaron–srůst  víčka  s  očním  bulbem,  resp.  tarzální  a  bulbární  spojivky,  vzniká vdůsledku těžkých zánětů, poleptání popálení, vtěžších případech narušuje pohyb oka
Ankyloblefaron–vrozený srůst  okrajů  víček,  někdy  spojen  s  dalšími  vrozenými  vadami oka, může vznikat i potěžkých poleptáních, je patrno zkrácení oční štěrbiny
Všechny  typy  chybného  postavení  očního  víčka  nebo  srůsty  spovrchem  oka  je  potřeba upravit.  Oční víčko musí přiléhat  okrajem  naoko,  jinak  neplní  správně  svou  funkci  a  je zdrojem trvalého dráždění oka. Očekávaným přínosem je obnovení správné funkce víčka.

 

Před operací

U  zdravých  pacientů  nejsou  před  výkonem  nutná žádná  opatření.  Pouze  u  pacientůléčených léky ovlivňujícími srážlivost krve je někdy potřebná úprava léčby na krátký časový interval. O  vysazení  lékůči  případné  náhradní  lé
čbě  musí  vždy  rozhodnout  Váš  ošetřující lékařči  kardiolog!  Dále  je  nutné  lékařeupozornit  na  případné alergie  (zejména  alergie nadezinfekci, léky, oční masti, kapky či lokální anestetika).

Průběh výkonu

Výkon  se  provádí  vlokálním  znecitlivění.  Principem  je  plastická  úprava  kůže  víčka  a  jeho těsného  okolí,
případně  spoužitím  kůže  z paže,  ústní  sliznice nebo  chrupavky  z ušního boltce  (u  symblefara  a  ankyloblefara)za  účelem  vytvoření  správné  pozice  a  tvaru  víčka. Výsledný efekt závisí na samotné operaci.

Po operaci

Zákrok   probíhá  ambulantně,  vmístním  znecitlivění.  Přivětším  rozsahu   hospitalizace aoperace   v   celkové   anestezii,   pracovní   neschopnost   je   vhodná   u   pacientů   sprofesí v prašném či  znečištěném  prostředí.  Po  zákroku  doma  v den  operace  ledování  operované oblasti, v dalších dnech aplikace antibiotické masti jako prevence infekce rány. Odstranění stehů probíhá spolu skontrolou po 7–14 dnech. Další kontroly na doporučení ošetřujícího lékaře.