Operace ptózy víček

Ptóza - znamená pokles horního víčka , která může být různého stupně. Ty nejméně výrazné , způsobují asymetrii obličeje , vážnější mohou ovlivňovat vidění a omezit zorné pole zhora.
Příčina ptózy horního víčka může být různá. Myogenní příčiny způsobují vrozenou či získanou ptózu. U vrozené formy se jedná o nevyvinutí zdvihače (m. levator). Získaná vzniká při svalových dystrofiích a neurologických onemocněních.
Nejčastější příčinou získané ptózy je však ptóza aponeurotická a vzniká ztenčením, rozestupem, uvolněním a degenerativními procesy aponeurózy (tenké vazivové blány) při normální funkci svalu , který zdvihá víčko. Tento pokles víčka můžeme nazvat i jako věkem podmíněný. Obvykle se vyskytuje na obou očích (symetrické stárnutí) – některé ostatní ptózy se mohou vyskytovat i na obou očích, ale častější je výskyt pouze na jedné straně.

Před operací

Před plastikou ptózy víček je nutné pečlivé vyšetření pacienta, protože pokles víčka na který si pacient stěžuje, může být způsoben jiným onemocněním. Před operací se doporučuje neužívat protizánětlivé léky např. Ibalgin a alespoň na týden vysadit léky na ředění krve - Anopyrin , po dohodě s ošetřujícím lékařem Warfarin a  dále preparáty Ginko Biloba. Po operaci doporučíme používat preparát Wobenzym nebo Phlogenzym v tabletách. Tyto léky lze zakoupit předem v lékárně. Doporučujeme pořídit si gelové brýle nebo polštářky na ledování víček v pooperačním období, které dostanete v drogerii.
Před operací je nutné podepsat informovaný souhlas se zákrokem. U pacientů, kteří užívají Warfarin nebo se léčí s pokročilou cukrovkou nebo jiným celkovým onemocněním, vyžadujeme doporučení k operaci od praktického lékaře. Pacientům, kteří nejsou místní, poradíme, aby si zajistili odvoz po operaci.

Průběh operace


Léčba ptózy spočívá obvykle v chirurgickém řešení. Ta je závislá na druhu poruchy:
Mírná ptóza s poklesem do 2 mm – provádí se např. operace podle Fasanelly-Servata, tj. zkrácení tarzální ploténky neboli zkrácení víčka. Operace probíhá v lokální anestezii , doba operace kolem 30 minut.

Střední ptóza s poklesem do 3 mm – možným řešením je zkrácení zdvihače víčka z kožní strany nebo zkrácení Mullerova svalu ze strany spojivkové. Provádíme oba tyto přístupy a vždy před operací pečlivě zvažujeme , který přístup bude pro pacienta výhodnější.Operace probíhá v lokální anestezii a doba trvání je kolem 60 minut.

 

Nefunkční zdvihač nebo těžká ptóza s poklesem 4 mm a více – v tomto případě je optimálním zákrokem tzv. frontotarzální závěs. Tato operace vyžaduje náročnější technické vybavení a je prováděná většinou v nemocnicích.
Takto závažných ptóz , které je nutno řešit frontotarsálním závěsem je jen 10%.

Pooperační průběh


Druhý den si pacient opatrně krytí sundá . Je vhodné ještě 2 dny pokračovat v přikládání ledových obkladů. Zabráníme tak otokům a modřinám .Pro lepší pocit je vhodné po operaci použít sluneční brýle, které zakryjí nepříjemné otoky a modřiny. Ty mizí přibližně do týdne po operaci, u někoho ovšem mohou přetrvat déle. Doba hojení je individuální. U některých pacientů není měsíc po úpravě víček patrno, že jsme ji prováděli.

Druhý den po operaci doporučíme aplikaci hojivé masti na jizvy , která brání před druhotnou infekcí rány. Návrat do práce je velmi individuální a závisí od rychlosti hojení. Nejčastěji se návrat do práce plánuje po vytažení stehů, které se provádí  7 až 10 dní po operaci.

Základní informace

  •     Operaci ptózy musí předcházet pečlivá konsultace. Né všichni pacienti jsou vhodní k operačnímu řešení.
  •     Zákrok se provádí ambulantně v lokální anestezii
  •     Ledovat doporučujeme první tři dny po operaci
  •     První týden po operaci omezte sledování tv i práci na počítači a je doporučován klidový režim
  •     Stehy se odstraňují 7.až 10 den o operaci