Operace xantelasmat


Xantelasmata jsou žlutavé útvary nepravidelných tvarů, které se nacházejí na horních i dolních víčkách. Velmi často se vyskytují symetricky a jsou většinou umístěny ve  vnitřní polovině  horních  nebo  dolních víčka . Jsou způsobeny abnormálním nahromaděním lipidů, tuků, v kůži víček a mohou být jedním z projevů vyšší hladiny cholesterolu  nebo  i  triacylglyceridů v krvi. Není  to však  pravidlem .  Uvádí  se  i vyšší  familiární výskty xantelasmat.

Průběh ošetření

Odstranění xantelasmat provádíme  následujicími  technikami.

Odstranění xantelasmat klasickou technikou
Zákrok probíhá v lokální anestézii na zákrokovém sálku. Klasickou chirurgickou technikou se kůže s nahromaděným tukem odstraní, okraje rány adaptují a sešijí. Suturu kůže provádíme delikátním šicím materiálem, který po zhojení nezanechává téměř žádnou viditelnou jizvu. Tato metoda je vhodná zejména k řešení větších xantelasmat. Operační postup je náročnější, ale hojení je naproti tomu velmi rychlé a rekonvalescence krátká, cca 1 týden.


Odstranění xantelasmat  s  přesunem kůže
Zákrok je vhodný pro xantelasmata , které se po nějaké  době  opět objevily.  Díky  tomuto přesunu   je kůže nad původním místem pevnější   a má větší odonost vůči recidivě.  Většina  xantelasmat  se má tendenci  po několika  letech vracet.  Operace  s přesunem  kůže  tuto dobu prodlouží.

Odstranění xantelsmat pomoci laser přístroje
Léčbu xantelasmat je možno provést i evaporací pomoci laserového přístroje. Hojení probíhá velmi dobře. Stejně jako u předchozích metod xantelasmat se mají tendenci po několika letech vracet.

Po operaci

Klidový režim. Aplikace hojivé masti na operovanou oblast. V případě chirurgického odstranění se stehy vytahují po 7 až 10 dnech.